نگارش پایان نامه با موضوع سیستم پشتیبانی تصمیم [۱] (DSS)

۲-۱-۶-۳) سیستم پشتیبانی تصمیم [۱] (DSS)

DSS سیستمی است که برای حمایت از حل مسائل غیر ساخت یافته مدیریتی و به منظور بهبود تصمیم گیری ایجاد شده است. DSS از داده ها استفاده و روابط کاربر مناسبی ایجاد می کند و می تواند با اندیشه و بصیرت تصمیم گیرنده تلفیق شود و به حل مسائل کمک کند. به علاوه DSS از مدلها استفاده و تمامی مراحل تصمیم گیری را حمایت می کند. این مدلها را می توان از طریق فرآیند محاوره ای اغلب به وسیله کاربران نهایی ایجاد کرد همچنین DSS جزئی به نام دانش نیز دارد تهرانی و تدین(۱۳۸۴).

رالف اسپراگ چارچوبی برای DSS تعریف نموده که طبق این چارچوب DSS برروی تصمیم، MIS بر روی اطلاعات و EDP بر روی داده ها متمرکز دارد. به نظر وی در عمل، MIS بر روی مدیران سطح میانی و DSS بر روی مدیران سطح بالاتر متمرکز است. ولی اعتقاد دارد که MIS بر روی گزارشات و جستجوی پایگاه داده  تأکید دارد در حالیکه DSS به پاسخگویی سریع، کنترل کاربرد و پشتیبانی تطبیقی مدیران تأکید می ورزد بهشتیان و ابوالحسنی(۱۳۷۳).

۲-۱-۶-۳-۱)  ویژگی های DSS

ویژگی های یک DSS مطلوب به شرح زیر می باشد:

DSS در فرآیند تصمیم گیری به تصمیم گیرنده از طریق ارائه راه حل کمک می نماید.

DSS برای تصمیمات نیمه ساختاری و ساخت نیافته طراحی می شود.

DSS در کلیه سطوح به تصمیم گیران کمک می کند، اما در سطوح تاکتیکی و استراتژیک کارایی بیشتری دارد.

DSS مدلهای همه منظوره، امکانات شبیه سازی و ابزارهای تحلیلی دیگری را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.

DSS سیستمی است تعاملی که بدون کمک کارشناسان می تواند مورد استفاده تصمیم گیرنده قرار گیرد.

DSS به آسانی با نیازهای اطلاعاتی محیط تصمیم گیری سازگار می شود.

DSS مکانیسم هایی ارائه می کند که سریعاً نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرنده را تأمین می کند.

DSS قابلیت آن را دارد که با یک پایگاه داده ای جامع ارتباط برقرار کند.

DSS برای یک برنامه تولیدی از پیش طراحی شده قابل استفاده نیست.

DSS قابلیت انعطاف کافی دارد تا با سبکهای مختلف مدیریت هماهنگ شود.

DSS ارتباط بین سطوح مختلف تصمیم گیری را تسهیل می کند صرافی پناهی و پناهی(۱۳۸۳).

۲-۱-۶-۴)  سیستم پشتیبانی تصمیمات گروهی [۲] (GDSS)

تا فرارسیدن دهه ۱۹۸۰ بیشتر سیستم های تصمیم گیری، افراد را در نظر داشتند. از آنجایی که بسیاری از کارهای سازمانی، گروهی انجام می شود، کمک به تصمیم گیری گروهی نیز مورد توجه قرار گرفت. از عمده کارهای گروهی، تشکیل نشستها می باشد که نیمی از وقت مدیران را به خود اختصاص می دهد لاودن و لاردن(۱۳۷۷). GDSS همانند DSS مستقل می باشد. هدف این سیستم آسانتر ساختن برخورد با موقعیتهای ساختار نیافته می باشد. این سیستم جهت پشتیبانی تصمیم گیرندگانی که با هم در یک گروه کار می کنند، طراحی شده است. سیستم در حالت فعل و انفعال متقابل عمل می کند. سوالات مطرح می شوند، اطلاعات بازیافت می شوند و در پاسخ به نیازهای هریک از اعضاء گروه اطلاعات تهیه می کردند لادن و لارن[۳](۱۹۹۴).به عبارت دیگر GDSS سیستمی تعاملی و برمبنای کامپیوتر است که حل مسائل نیمه ساخت یافته و ساخت نیافته را به وسیله گروهی از تصمیم گیرندگان تسهیل می کند. اجزاء یک GDSS شامل سخت افزار، نرم افزار، انسانها و رویه هاست. این اجزاء به منظور حمایت از فرآیند رسیدن به یک تصمیم، سازماندهی شده اندتوربان،مکلن و ودرب[۴](۲۰۰۲).

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن

۲-۱-۶-۵) هوش مصنوعی [۵] (AI)

سیستم های هوش مصنوعی تشکیل شده از افراد، دستورالعمل، سخت افزار، نرم افزار، داده و دانش استفاده از سیستم های کامپیوتری و ماشینهایی که ویژگی هوشمند بودن را دارا می باشند. هدف از طراحی سیستم های هوش مصنعی یا AI این نیست که در تصمیم گیری کاملاً جانشین انسان شود، بلکه هدف اجرای یک سری وظایف تکراری است که دقیقاً مشخص و تعریف شده اند و در واقع هدف نهایی مانند استفاده از دیگر سیستم های اطلاعاتی در سازمان کمک در جهت رسیدن به اهداف آن می باشد استایر[۶](۱۹۹۸)از مهمترین شاخه های هوش مصنوعی عبارتند از: سیستم های خبره[۷]، پردازش زبان طبیعی[۸]، روبوتیک ها[۹]، برنامه ریزی اتوماتیک، منطق فازی[۱۰]، شبکه های عصبی[۱۱]، دیدگاه کامپیوتر[۱۲] ،توربان،مکلن و ودرب (۲۰۰۲)که در ادامه به تعریف یکی از مهمترین آنها یعنی سیستم های خبره می پردازیم:

 

۲-۱-۶-۶)  سیستم های خبره یا هوشمند (ES)

در سالهای اخیر یک نوع سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم هوشمند بوجود آمده است که برای مسائل نیمه ساختاری راه حل ارائه می کند. سیستم هوشمند از تکنیکهایی بهره می برد که برای ارائه توصیه و پیشنهاد یا تشخیص مسائل دارای استدلال می باشند. برای انجام این کار سیستم هوشمند با طرح سوالاتی، داده های دریافتی را براساس یک پایگاه دانش پردازش میکند. هدف اصلی این سیستم ها جایگزینی ویژگی های انسان های خبره با نرم افزارهای هوشمند بطوریکه بتوانند با طرح مسئله از سوی کاربر، آن را تحلیل و با بهره گرفتن از بخش دانش پایه خود بهترین راه حل را انتخاب نمایند صرافی زاده و علی پناهی(۱۳۸۳) .جنبه های مثبت سیستم های خبره عبارتند از:

 • می تواند مسائل مشکل را حل و یا در حل آنها یاری کند.
 • توانایی حل مسائل پیچیده با اعتبار و سازگاری تمام
 • به متخصص اجازه متمرکز بیشتر بر روی موضوع های مورد علاقه می دهد.
 • یک مرکز استاندارد و آسان برای دسترس به دانش فراهم می کند.
 • دسترسی آسان به پایگاه دانش
 • می تواند ابزاری برای آموزش کارآموزان مبتدی باشد.

جنبه های منفی این سیتسم نیز عبارتند از:

 • حل کننده مشکلات کلی و عمومی نیستند.
 • برای حل مسائل خیلی پیچیده و مشکل مناسب نیستند.
 • عموماً این سیتسم ها قابلیت فراگیری ندارند.
 • آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 • استدلال از دانش سطحی به عمقی صورت میگرد.
 • حدود تخصصی آنها معلوم نیست.
 • بستگی به دانش گرفته شده از فرد خبره دارد.
 • برای توسعه نیاز به منابع متعددی دارد تهرانی و تدین(۱۳۸۴)

[۱] Decision Support System

[۲]  Group Decision Support System

[۳] Laudon & Lauden,1994

[۴] Turban & Mclean & Wetherbe,2002

[۵] Artificial intelligent

[۶] Stair,1998

[۷] Expert System

[۸] Natural Language Processing

[۹] Robotics

[۱۰] Fuzzy Logic

[۱۱] Neural Network

[۱۲] Computer Vision

این نوشته در فایل های رشته مدیریت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.