پایان نامه ارشد : ERP از دیدگاه مدیریتی روش تاپسیس ( TOPSIS)

۲-۱۷- ERP   از دیدگاه مدیریتی

باید اذعان کرد که برروی تعریف ERP همانند بسیاری از مفاهیم دیگر از قبیل DSS,MIS و .. در بین متخصصان و اهل فن اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل این گونه مفاهیم را اصطلاحاًContents – free  می گویند به منظور نزدیک کردن دیدگاه های مختلف لازم است از ابعاد گوناگون به این مفهوم پرداخته شود(پورکلانتری و همکاران ،۱۳۹۰) .

به طور کلی از دو دیدگاه می تون به مفهومERP نگریست . یکی از منظر فنی و دیگری از منظر مدیریتی .

تصوررایج( و شاید نادرست )از مفهوم ERP این است که آن را مجموعه ای نرم افزاری تلقی می نمایند . این مطلب که نرم افزارهای ERP موجود در بازار نظیر Baan , Oracle , sap و غیره نه یک ERP ، بلکه ابزارهایی در خدمت ERP هستند واقعیت این است که ما از دهه ۹۰، به بعد شاهد یک چرخش اساسی در نحوه مدیریت امور و اجرای کار در سازمان ها هستیم . مدیران لازم است بدانند که حرکت به سمتERP  نه یک پروژه بلکه تحول در نحوه ی زندگی سازمان است . با توجه به سطح پنجگانه ارزشی که در شکل زیر نشان داده شده ، مدیران باید به روشنی بدانند که از سرمایه گذاری در زمینه ی ERP به چه سطحی از ارزش دست خواهند یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۶- سطح پنجگانه ارزشی

منبع:( پورکلانتری و همکاران ،۱۳۹۰)

از آن جایی که ERP یک سیستم اطلاعاتی است اگرما  بتوانیم فرق بین مفهوم فناوری اطلاعات و سیستم های

اطلاعاتی (IS) را مشخص کنیم به فهم مفهوم ERP  کمک کرده ایم . پروفسور چکلند این تفاوت را اینگونه

بیان می کند، بسیاری از افراد در درک تفاوت میان IT , IS  مشکل دارند، زیرا به نظر می رسد،تکنولوژی تمامی ذهن آنان را در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی که قرار است تکنولوژی پشتیبان آن باشد ، تسخیر کرده است. به منظور ایجاد سیستمی که به طور مؤثر کاربران را پشتیبانی نمایند . قبل از هر چیز لازم است آنچه را که قرار است مورد پشتیبانی قرار گیرد به تصور و اندیشه درآوریم (The IS) ، زیرا راهی را که سیستم های اطلاعاتی مشخص می کنند آنچه را که به منظور خدمت رسانی یا پشتیبانی آن لازم است ، دیکته خواهد کرد .

 

 

۲-۱۸- بانک پارسیان

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بانک پارسیان بزرگترین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران می باشد که ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی منطبق با نیاز های روز با بهره گرفتن از ابزارهای پیشرفته و نوین و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط می باشد.

بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، ماده(۹۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد ۱۳۸۰ ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره ۱۷۸۰۲۸ در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره ۲۳۴۸/هـ – مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید.

اهداف: عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت ، تجارت ، مصرف.

۲-۱۹- روش تاپسیس  ( TOPSIS) 

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه، که در دو دهه اخیر، مورد توجه محققین در حوزه تصمیم گیری بوده اند. این تکنیک ها مسائل مربوط به تصمیم گیری را در قالب یک ماتریس تصمیم گیری فرموله می کنند و تحلیل های لازم را روی آن ها انجام می دهند .تصمیم گیری چندشاخصه گوناگونی وجود دارند که هر یک، ویژگی ها و شرایط کاربرد خاص خود را دارد. در پژوهش حاضر، با توجه به الگوریتم پیشنهادی، از  وزن دهی ساده برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه بندی اولویت هااستفاده می شود. تاپسیس، یکی از روش های مرسوم در تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) می باشد که از قابلیت های قابل توجهی برخوردار است. برای استفاده از این روش، نیاز به یک ماتریس تصمیم گیری داریم که در سطرهای آن، گزینه ها و در ستون های آن، معیارها قرار دارند. با یک رو یکرد سیستمی می توان تکنیک تصمیم گیری تاپسیس را کار برد.

پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

این نوشته در فایل های رشته مدیریت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.