نگارش پایان نامه در مورد انواع روش­های استقرار (Enterprise Resource Planning :ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

۱- استقرار یکباره و آنی ( انفجار بزرگ یا  Big Bang) :

در این روش سیستم قدیم تا استقرار کامل سیستم جدید کار می کند و با استقرار کامل سیستم جدید، به یکباره سیستم قدیم حذف و سیستم جدید شروع به کار می نماید. این روش به عنوان یک روش سنتی با هدف کاهش هزینه ها می باشد که به دلیل معایبی که دارد چندان قابل توصیه نمی باشد(برازل [۱]،۲۰۰۵).

شکل ۲-۳- استقرار یکباره و آنی ( انفجار بزرگ یا  Big Bang)

منبع:( برازل ،۲۰۰۵)

 

 

 

 

۲- استقرار موازی و همزمان :

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

در این روش سیستم قدیم تا استقرار کامل سیستم جدید کار می کند و با استقرار کامل و شروع به کار سیستم جدید، به یکباره سیستم قدیم حذف نمی شود. زمانی که سیستم جدید تایید گردید سیستم قدیم حذف می گردد.

شکل ۲-۴ – استقرار موازی و همزمان

منبع:( ( برازل ،۲۰۰۵)

 

جدول ۲-۴-مقایسه استقرار یکباره با موازی

منبع: ( برازل ،۲۰۰۵)

 

۳- استقرار بخشی(ماژولار/پیمانه ای) :

این روش برای سیستم های جامع که دارای چند واحد مجزا و مستقل از هم هستند قابل کاربرد است. فرایند استقرار به شرح ذیل می­باشد:

۱- تقسیم بندی ماژول ها

۲- اولویت بندی ماژول ها بر اساس :  ۲-۱- نقش و پیش نیازها        ۲-۲- کمترین ارتباطات و تعاملات

۳- انتخاب ماژول

۴- انتخاب استراتژی و روش استقرار : ۴-۱- یکباره      ۴-۲- موازی

۵- جایگزینی ماژول انتخاب شده بر اساس استراتژی

۶- آزمایش ماژول و برقراری ارتباط با سایر ماژول ها

۷- شروع استقرار ماژول جدید

 

شکل ۲-۵- استقرار بخشی(ماژولار/پیمانه ای)

منبع: ( برازل ،۲۰۰۵)

 

۲-۱۱- نقش نیروی انسانی در انجام پروژه های ERP

اغلب افراد دلیل ناکافی در پیاده سازی پروژه های ERP را چالش های مربوط به فناوری اطلاعات و ظهور مباحث جدید در این حوزه در داخل سازمان از قبیل پایگاه های داده به اشتراک گذاشته شده ، معماری مبتنی بر Client-server فناوری اینترنت – و.. می دانند تحقیقات به عمل آمده در این مورد حاکی از این نکته است که عامل اصلی این ناکامی ها مسائل مربوط به نیروی انسانی در  سازمان ها می باشد و در تحقیقاتی که بوسیله دفلویت و توچ(۱۹۹۸) [۲]انجام شده این موضوع به روشنی اثبات شده است که دلیل اصلی و اولیه ناکامی این پروژه ها مباحث غیر تکنولوژیکی بوده است در این تحقیق یکی از سئوالاتی که از سازمان ها پرسیده شده است این است که موانع کلیدی دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه های ERP چه عواملی هستند؟ از این عوامل ۱۰ عامل اساسی و اولیه که مهمتر از سایر عوامل است به شرح ذیل می باشد : مقاومت در برابر تغییر (۸۲%) مهارتهای ناکافی تیم پروژه (۴۴%) حمایت ناکافی( ۷۲%) حوزه فعالیت نامشخص ۴۴% انتظارات غیر واقعی (۶۵%) عدم وجود برنامه مشخص مدیریت تغییر (۴۳%) مدیریت ضعیف پروژه (۵۴%) عدم وجود یک نگرش فرآیندی مسئله (۴۱%) جالب توجه نبودن عامل تغییر (۴۶%) عدم وجود انسجام در جنبه فن آوری اطلاعات مسئله ( ۳۶%) این ۱۰ عامل مربوط به بحث فنآوری اطلاعات می باشد و سایر عوامل مربوط به مباحث انسانی و مدیریت تغییر در سازمان می باشند .

پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

نیاز به متخصصانی خارج از سازمان جهت پشتیبانی از اجرای پروژه با مهارتهای خاص را باید مد نظر قرار داداین افراد در قالب گروه هایی با عناوین متخصصان بسته نرم افزاری ، متخصصان فنی و متخصصان سازمانی تیم پروژه را پشتیبانی خواهند کرد . گروه اول از افرادی تشکیل شده است که نسبت به ماژول های نرم افزار به همراه ارتباط آنها با یکدیگر ، قابلیت های آن ها و امکان ارتباط این نرم افزار با سایر نرم افزارهای موجود در بازار شناخت کامل دارند.

گروه دوم را متخصصان فنی به کار گرفته شده درنرم افزار از قبیل سیستم های عامل خاص ( Os/4Linux,unix,NT) و با پایگاه های داده مورد استفاده( …,Informix , Oracle , SQL Server) تشکیل می دهند این افراد وظیفه ایجاد امنیت برای سیستم جدید ایجاد تطابق لازم بین نرم افزار و پایگاه داده ، طراحی بهینه معماری شبکه و .. را بر عهده دارند و نهایتاً متخصصان سازمانی در مورد بحث مدیریت تغییر و طراحی فرآیندهای سازمانی ساختار سازمان ، طراحی شغل ، استراتژی های ارتباطی ، تکنیک های آموزشی و برنامه های تشویقی برای توسعه بهتر و بهینه تر سیستم جدید در سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت(حجازی و همکاران ،۱۳۹۱).

۲-۱۲- عوامل مؤثر در اجرای اثربخش پروژه‌هایERP

۱- کارفرما

۲- شرکت مجری

۳- تیم ناظر و مشاورین

۴- کاربران سیستم

۲-۱۲-۱-  کارفرما

۱- نقش مدیر قهرمان (Champion)

۲- جایگاه و نقش مدیر پروژه ERP از سوی کارفرما

۳- روشن شدن حد تطبیق (بهبود یا تحول)

۴- صبر و حوصله (قرن بیست و یکم قرن سرعت است، اما نه سرعت در تغییر مسئولین)

۵- آگاهی کامل از اینکه قرار است به کجا برویم

۶-عدم ناامیدی در کنار عدم ذوق‌زدگی

  • توجه به سطح و درجه آمادگی سازمان کارفرما و درگیر نکردن مجری برای ارتقاء سطح آمادگی کارفرما

 

۲-۱۲-۲- شرکت مجری

۱- نقش مدیر پروژه

۲- داشتن تجربه در پیاده سازی و استقرار ERP

۳- داشتن تعداد مناسب مشاور، تکنولوگ و … در کنار تیم نرم‌افزاری

۴- جداسازی محیط تولید از محیط تطبیق

۵- قالب شدن تفکر ERP بر تفکر صرف نرم‌افزاری

(تفکر فرایندی، جذب دانش به روش‌ها، تفکر برنامه‌ریزی

۲-۱۲-۳- تیم ناظر و مشاورین

۱- تفکیک وظایف ناظر از وظایف مشاورین کافرما

۲- کمک‌گیری از مشاورین متخصص برای مهیاسازی شرایط جذب ERP

۳- کمک‌گیری از انواع مشاوران آموزشی برای ارتقاء میزان آمادگی کارفرما

۴- کمک‌گیری از انواع مشاوران مدیریتی و انجام طرح های بهبود

۵- مدیریت کامل پروژه با تکیه روش‌های استاندارد (BMBOK) توسط ناظر پروژه

۶- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فکری بین تیم‌های کارفرما، مجری، ناظر و مشاورین

۲-۱۲-۴- کاربران سیستم

۱- ضرورت بسترسازی فرهنگی

۲- برنامه‌ریزی آموزشی گسترده و قوی در زمینه‌های خدمات مدیریتی، انفورماتیکی و انگیزشی

۳- برنامه‌ریزی آموزشی تخصصی موضوعی (مثال: آموزشABC برای صاحبان فرایندهای مرتبط با فرایندهای مالی)

۴- تعیین درست کاربران اصلی (Power User) و تعیین حداقل یک قائم‌مقام تمام وقت برای هر یک از آنان

۵- آماده سازی کاربران سیستم‌ها و مهیاسازی محیط کار برای حذف مقاومت در مقابل تغییر

[۱] -Brazel

[۲] -Defloiatte &Touché

منتشرشده در فایل های رشته مدیریت | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: